Οι γονείς και οι κηδεμόνες

Ο κρίσιμος ρόλος του γονιού
για τη μορφωτική πορεία των παιδιών​

Σύμφωνα με τις έρευνες, υπάρχει στενή σχέση ανάμεσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον θετικό απέναντι στη μόρφωση και την απόδοση των μαθητών στο σχολείο. Η συνεργασία γονέων και σχολείου υποστηρίζει και ενθαρρύνει τη σχέση του μαθητή με την εκπαιδευτική διαδικασία. Οι γονείς και οι κηδεμόνες που συμμετέχουν στη σχολική ζωή μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικότερα τη μόρφωση και την κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.

Τρόποι εμπλοκής των γονέων και ενθάρρυνσης της γονικής συμμετοχής

Η ενεργός συμμετοχή στον Σύλλογο Γονέων και οι τακτικές συναντήσεις για θέματα που αφορούν τη σχολική κοινότητα, η συνδιοργάνωση με το σχολείο συζητήσεων ή εργαστηρίων/ σεμιναρίων για θέματα παιδαγωγικού ενδιαφέροντος, αλλά και η διοργάνωση κοινωνικών-ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και εθελοντικών δράσεων φαίνεται ότι αποτελούν τους αποτελεσματικότερους τρόπους σύνδεσης των γονέων με τη σχολική κοινότητα.

Από την πλευρά του σχολείου, οι τρόποι βελτίωσης της επικοινωνίας με τους γονείς περιλαμβάνουν την τακτική ενημέρωση και επικοινωνία με τους γονείς, την πραγματοποίηση απογευματινών συναντήσεων, όπου οι εκπαιδευτικοί συζητούν με τους γονείς για την πρόοδο του παιδιού και η ανάπτυξη δράσεων που προσεγγίζουν ειδικά γονείς ευάλωτων παιδιών ή παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Τέλος, η ψηφιακή τεχνολογία φαίνεται ότι αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για την εμπλοκή των γονέων με την αξιοποίηση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και της ιστοσελίδας του σχολείου, παράλληλα με την τηλεφωνική επικοινωνία και τα ενημερωτικά σημειώματα.

(Δείτε την έρευνα που δημοσιεύεται στη διαδικτυακή πλατφόρμα της ΕΕ School Education Gateway στο  https://www.schooleducationgateway.eu/el/pub/viewpoints/surveys/poll-on-parents.htm, με θέμα την ανάγκη της συνεργασίας των σχολείων με τους γονείς και τους τρόπους με τους οποίους ενθαρρύνεται η γονική συμμετοχή)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων​

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 10ης Νοεμβρίου 2019 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Παπαϊώαννου Ευφροσύνη
(τηλ.: 6977060622)

Αντιπρόεδρος
Ευσταθίου Δήμητρα

Γραμματέας
Ζήση Χρυσούλα

Ταμίας
Καρύγιαννη Γωγώ

Μέλη
Αντωνοπούλου Δήμητρα, Γκάτζιου Τζία, Καλογεροπούλου Χαρά

Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου μας είναι ανοικτές σε όλα τα μέλη του συλλόγου.

Προκειμένου να ενισχυθεί το ταμείο του Συλλόγου μας, αποφασίστηκε να ζητηθεί η συνδρομή του ποσού των 10 ευρώ από κάθε οικογένεια (ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών). Τέλος, το Δ.Σ. σα καλεί για μια ενεργή συμμετοχή όλων στις δραστηριότητες του Συλλόγου και εύχεται καλή πρόοδο και επιτυχίες σε όλα τα παιδιά.

Η σελίδα του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων στο Facebook