Η Σχολική Κοινότητα

Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες

Κατάλογος των καθηγητών του σχολείου, ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους γονείς, κ.ά.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες

Το 15μελές συμβούλιο
των μαθητών του σχολείου μας

Οι γονείς και οι κηδεμόνες

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, τηλέφωνα επικοινωνίας, κ.ά.

Ο κανονισμός του σχολείου

Ο εσωτερικός κανονισμός που καθορίζει τη λειτουργία του σχολείου μας