Χρήσιμα για καθηγητές

Εκπαιδευτικό, ενημερωτικό
και άλλο υλικό για καθηγητές

Στη σελίδα αυτή οι καθηγητές θα μπορούν να βρουν χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το εκπαιδευτικό έργο, την επαγγελματική τους πορεία και την επιμόρφωσή τους. Θα περιλαμβάνει σύνδεσμους για εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό υλικό από το διαδίκτυο, συνδέσμους για επαγγελματική και συνδικαλιστική πληροφόρηση,  κ.ά. Το υλικό θα εμπλουτίζεται.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για όλες τις ειδικότητες

Ενημέρωση

ΥΠΑΙΘ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

alfavita.gr

Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο

ΔΔΕ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

esos.gr

Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία

ΟΛΜΕ

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

ΥΠΑΙΘ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΟΛΜΕ

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

ΔΔΕ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

alfavita.gr

Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο

esos.gr

Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία

ΥΠΑΙΘ

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ΔΔΕ

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

ΟΛΜΕ

Ομοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης

alfavita.gr

Εκπαιδευτικό Ενημερωτικό Δίκτυο

esos.gr

Ηλεκτρονική Εφημερίδα για την Παιδεία

Εκπαιδευτικό υλικό και ψηφιακά εργαλεία

Φωτόδεντρο

Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου

Π.Σ.Δ. - Βίντεο

Υπηρεσίες Βίντεο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

ΙΕΠ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

mmpress

Ψηφιακές Πολυμεσικές Παρουσιάσεις & Διαλέξεις

Π.Σ.Δ. - Αρχική

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Αρχική σελίδα

Γραφίς

Συνεργατικά έγγραφα

Π.Σ.Δ. - Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Πλατφόρμα «Αίσωπος»

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Φωτόδεντρο

Εθνικός συσσωρευτής εκπαιδευτικού περιεχομένου

Π.Σ.Δ. - Αρχική

Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο - Αρχική σελίδα

ΙΕΠ

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Π.Σ.Δ. - Υπηρεσίες

Υπηρεσίες του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Π.Σ.Δ. - Βίντεο

Υπηρεσίες Βίντεο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου

Γραφίς

Συνεργατικά έγγραφα

mmpress

Ψηφιακές Πολυμεσικές Παρουσιάσεις & Διαλέξεις

Πλατφόρμα «Αίσωπος»

Ψηφιακά Διδακτικά Σενάρια

Χρήσιμοι σύνδεσμοι για φιλόλογους

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα

Περιβάλλον για την υποστήριξη της γλωσσικής διδασκαλίας: σώματα κειμένων, ηλεκτρονικά λεξικά, γλωσσάρια, γλωσσικά διδακτικά εγχειρίδια

Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Νέα ελληνική λογοτεχνία και πολιτισμός. Συγγραφείς και βιβλία. Ανθολόγιο κειμένων σε ηλεκτρονική μορφή.

ΜΗΤΙΔΑ

Σενάρια για την ιστορία και τον πολιτισμό. Εκπαιδευτικά Σενάρια | Υπηρεσία Παραγωγής, Ανασύνθεσης και Διαμοιρασμού Εκπαιδευτικών Σεναρίων

Πολύτροπη Γλώσσα

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας στο Λύκειο

Πρωτέας

Σενάρια για τη διδασκαλία της αρχαίας και νέας ελληνικής γλώσσας