Οι καθηγητές και οι καθηγήτριες

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού
στο σύγχρονο σχολείο

Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, στην κοινωνία της γνώσης, σε μια εποχή έντονα ανταγωνιστική και ρευστή. Σε μια τέτοια εποχή η κοινωνική σημασία του εκπαιδευτικού έργου αποκτά αυξημένη βαρύτητα. Οδηγός και συνοδοιπόρος των μαθητών στην περιπέτεια της μάθησης, ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να αντεπεξέλθει στο απαιτητικό έργο του χωρίς αγάπη και αφοσίωση ενώ η διδασκαλία γίνεται μια σύνθετη διαδικασία που απαιτεί συνεχή ενημέρωση και ανανέωση του επιστημονικού και παιδαγωγικού εξοπλισμού.

Η εκπαίδευση του 21ου αιώνα προσανατολίζεται προς την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, η συνεργατικότητα και η δημιουργικότητα υποστηρίζοντας τη μετάβαση από την παθητική συσσώρευση πληροφοριών στην ενεργό οικοδόμηση γνώσης. Επιπλέον η εκπαίδευση είναι αυτή που θα διαμορφώσει την ικανότητα των πολιτών για συμβίωση και συνεργασία συμβάλλοντας στην οικοδόμηση βιώσιμων κοινωνιών.

Η αποστολή του εκπαιδευτικού είναι πολυδιάστατη: εκτός από το να προσφέρει μόρφωση, πρέπει να διαμορφώσει χαρακτήρες και να συμβάλει στη δημιουργία ευτυχισμένων και ισορροπημένων ανθρώπων, υπεύθυνων πολιτών εξοπλισμένων με ένα πλαίσιο ηθικών και κοινωνικών αξιών, που θα τους επιτρέψουν μια βαθύτερη κατανόηση του εαυτού τους και της σχέσης τους με τους άλλους και το περιβάλλον.

Για την επιτυχία του εκπαιδευτικού έργου δεν αρκούν κάποιοι εμπνευσμένοι εκπαιδευτικοί. Είναι απαραίτητη η εκτίμηση της σημασίας του τόσο από την κοινωνία όσο και από την πολιτεία που θα δημιουργήσουν το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης.

Οι καθηγητές του σχολείου μας

Ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος των καθηγητριών και των καθηγητών του σχολείου μας. Σε καθεμία «καρτέλα» αναφέρονται η ειδικότητα του καθηγητή και σε ποιο τμήμα είναι υπεύθυνοι καθηγητές. Επίσης δίνεται η δυνατότητα να επικοινωνήσετε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, με τον καθένα ξεχωριστά. Η επικοινωνία γίνεται διαμέσου του mail του σχολείου μας: το mail θα προωθείται από τον υπεύθυνο στο προσωπικό mail του κάθε καθηγητή. Για τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας με το σχολείο επισκεφθείτε τη σελίδα επικοινωνίας του ιστότοπου μας.

Τέλος παρατίθεται κατάλογος με τις ώρες επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων με τους καθηγητές και τις καθηγήτριες του σχολείου μας, για κάθε ημέρα της εβδομάδας.

Πανταζή Σοφία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 Φιλόλογοι

Διευθύντρια
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πέππα Ευαγγελία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 Φιλόλογοι

Υποδιευθύντρια
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μαυρόγιαννης Παναγιώτης

Ειδικότητα:
ΠΕ02 Φιλόλογοι

Υποδιευθυντής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Γιαγκιόζη Ευαγγελία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Α1

e-mail

Γιαγός Αλέξανδρος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Γκολέμης Σωτήριος

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Δημητριάδου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
Α5

e-mail

Καραμούντζος Δημήτριος

Ειδικότητα:
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
Γ2

e-mail

Καρίγιαννη Δήμητρα

Ειδικότητα:
ΠΕ04.02 - Χημικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοΐνης Απόστολος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοκκαλιάρη Αικατερίνη

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κορομπίλη Μαρίνα

Ειδικότητα:
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοτσοβού Ακριβή

Ειδικότητα:
ΠΕ05 - Γαλλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κουτσουμπού Ανθούλα

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Λαμπροπούλου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ01 - Θεολόγοι
Υπεύθυνος τάξης:
Γ4

e-mail

Λέων Προκόπιος

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μάνδρος Θεόδωρος

Ειδικότητα:
ΠΕ04.01 - Φυσικοί
Υπεύθυνος τάξης:
Β3

e-mail

Μητρομάρα Αικατερίνη

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μπακάλη Αριστέα

Ειδικότητα:
ΠΕ07 - Γερμανικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μποζονέλου Παναγιώτα

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Β1

e-mail

Πάνου-Τράκα Κωνσταντίνα

Ειδικότητα:
ΠΕ80 - Οικονομίας
Υπεύθυνος τάξης:
Α3

e-mail

Παπαδημητρίου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ04.01 - Φυσικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πετροπούλου-Αρματά Ευδοξία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πετρουλά Αναστασία

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πραχάλη Αυγή

Ειδικότητα:
ΠΕ04.02 - Χημικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Σακετοπούλου Δέσποινα

Ειδικότητα:
ΠΕ04.04 - Βιολόγοι
Υπεύθυνος τάξης:
Β4

e-mail

Σαλαπάτας Θεόδωρος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Σοφοκλέους Σοφία

Ειδικότητα:
ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
A4

e-mail

Στενού Σοφία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Γ1

e-mail

Στεργιοπούλου Λαουρέτα

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Τσίρμπα Σταυρούλα

Ειδικότητα:
ΠΕ78 - Κοινωνικών Επιστημών
Υπεύθυνος τάξης:
Α2

e-mail

Φιλιππίδη Ανθή

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
Β2

e-mail

Φλεβάρη Νατάσα

Ειδικότητα:
ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
Γ3

e-mail

Φλέσσας Χρήστος

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Γιαγκιόζη Ευαγγελία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Α1

e-mail

Γιαγός Αλέξανδρος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Γκολέμης Σωτήριος

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Δημητριάδου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ11 -Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
Α5

e-mail

Καραμούντζος Δημήτριος

Ειδικότητα:
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
Γ2

e-mail

Καρίγιαννη Δήμητρα

Ειδικότητα:
ΠΕ04.02 - Χημικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοΐνης Απόστολος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοκκαλιάρη Αικατερίνη

Ειδικότητα:
ΠΕ02 Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κορομπίλη Μαρίνα

Ειδικότητα:
ΠΕ11 - Φυσικής Αγωγής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κοτσοβού Ακριβή

Ειδικότητα:
ΠΕ05 - Γαλλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Κουτσουμπού Ανθούλα

Ειδικότητα:
ΠΕ02 Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Λαμπροπούλου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ01 - Θεολόγοι
Υπεύθυνος τάξης:
Γ4

e-mail

Λέων Προκόπιος

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μάνδρος Θεόδωρος

Ειδικότητα:
ΠΕ04.01 - Φυσικοί
Υπεύθυνος τάξης:
Β3

e-mail

Μητρομάρα Αικατερίνη

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μπακάλη Αριστέα

Ειδικότητα:
ΠΕ07 - Γερμανικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Μποζονέλου Παναγιώτα

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Β1

e-mail

Πάνου-Τράκα Κωνσταντίνα

Ειδικότητα:
ΠΕ80 - Οικονομίας
Υπεύθυνος τάξης:
Α3

e-mail

Παπαδημητρίου Μαρία

Ειδικότητα:
ΠΕ04.01 - Φυσικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πετροπούλου-Αρματά Ευδοξία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πετρουλά Αναστασία

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Πραχάλη Αυγή

Ειδικότητα:
ΠΕ04.02 - Χημικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Σακετοπούλου Δέσποινα

Ειδικότητα:
ΠΕ04.04 - Βιολόγοι
Υπεύθυνος τάξης:
Β4

e-mail

Σαλαπάτας Θεόδωρος

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Σοφοκλέους Σοφία

Ειδικότητα:
ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
Α4

e-mail

Στενού Σοφία

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
Γ1

e-mail

Στεργιοπούλου Λαουρέτα

Ειδικότητα:
ΠΕ86 - Πληροφορικής
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Τσίρμπα Σταυρούλα

Ειδικότητα:
ΠΕ78 - Κοινωνικών Επιστημών
Υπεύθυνος τάξης:
Α2

e-mail

Φιλιππίδη Ανθή

Ειδικότητα:
ΠΕ03 - Μαθηματικοί
Υπεύθυνος τάξης:
Β2

e-mail

Φλεβάρη Νατάσα

Ειδικότητα:
ΠΕ06 - Αγγλικής Φιλολογίας
Υπεύθυνος τάξης:
Γ3

e-mail

Φλέσσας Χρήστος

Ειδικότητα:
ΠΕ02 - Φιλόλογοι
Υπεύθυνος τάξης:
-

e-mail

Ημέρες και ώρες επικοινωνίας με τους γονείς και κηδεμόνες

08:15 – 09:00 • Πέππα Ευαγγελία
09:05 – 09:50 • Παπαθανασίου Γεωργία - Πέππα Ευαγγελία -  Σοφοκλέους Σοφία - Φιλιππίδη Ανθή - Χρόνης Γεώργιος
10:00 – 10:45 • Μητρομάρα Αικατερίνη - Πράχαλη Αυγή - Χρόνης Γεώργιος
10:55 – 11:40 • Κοκκαλιάρη Αικατερίνη - Μπακάλη Αριστέα - Πετροπούλου-Αρματά Ευδοξία
11:50 – 12:35 • Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ - Λαμπροπούλου Μαρία
12:40 – 13:20 • Γκολέμης Δημήτριος - Τσοπάνη Χρυσούλα
13:25 – 14:05 • -

08:15 – 09:00 • -
09:05 – 09:50 • -
10:00 – 10:45 • Γιαγκιόζη Ευαγγελία - Πετρουλά Αναστασία - Φλέσσας Χρήστος - Ψαθά Σταυρούλα
10:55 – 11:40 • Γιαγκιόζη Ευαγγελία - Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ - Σοφοκλέους Σοφία
11:50 – 12:35 • Παπαδημητρίου Μαρία
12:40 – 13:20 • -
13:25 – 14:05 • -

08:15 – 09:00 • -
09:05 – 09:50 • Γιαγκιόζη Ευαγγελία - Γκολέμης Σωτήριος - Φλέσσας Χρήστος
10:00 – 10:45 • Γιαγκιόζη Ευαγγελία - Γκολέμης Σωτήριος - Καρίγιαννη Δήμητρα
10:55 – 11:40 • Κορομπίλη Μαρίνα - Λαμπροπούλου Μαρία
11:50 – 12:35 • Λέων Προκόπιος - Σίσκου Αικατερίνη
12:40 – 13:20 • -
13:25 – 14:05 • -

08:15 – 09:00 • Μαντζούνης Βασίλειος - Παπαγεωργόπουλος Ιωάννης
09:05 – 09:50 • Κολιγκιώνης Ευάγγελος - Μαυρόγιαννης Παναγιώτης
10:00 – 10:45 • Κολιγκιώνης Ευάγγελος - Μαντζούνης Βασίλειος - Τσομπάνη Χρυσούλα - Ψαθά Σταυρούλα
10:55 – 11:40 • Γκολέμης Σωτήριος - Κοΐνης Απόστολος - Μαυρόγιαννης Παναγιώτης - Μητρομάρα Αικατερίνη - Παπαδημητρίου Μαρία - Πέππα Ευαγγελία - Πετρουλά Αναστασία - Χρόνης Γεώργιος
11:50 – 12:35 • Γυλτίδου Κυριακή - Κοΐνης Απόστολος - Πάνου Κωνσταντίνα -  Παπαδημητρίου Μαρία - Πέππα Ευαγγελία - Τσομπάνη Χρυσούλα - Χρόνης Γεώργιος
12:40 – 13:20 • Γκολέμης Δημήτριος - Σαλαπάτας Θεόδωρος
13:25 – 14:05 • -

08:15 – 09:00 • -
09:05 – 09:50 • Καρίγιαννη Δήμητρα - Πέππα Ευαγγελία
10:00 – 10:45 • Καρίγιαννη Δήμητρα - Μαυρόγιαννης Παναγιώτης
10:55 – 11:40 • Πέππα Ευαγγελία - Πετροπούλου-Αρματά Ευδοξία - Πράχαλη Αυγή - Σίσκου Αικατερίνη
11:50 – 12:35 • Κοκκαλιάρη Αικατερίνη - Πάνου Κωνσταντίνα - Φιλιππίδη Ανθή
12:40 – 13:20 • Μπακάλη Αριστέα
13:25 – 14:05 • -