Οι μαθητές και οι μαθήτριες

Οι μαθητές του σήμερα,
αυριανοί πολίτες ενός καλύτερου κόσμου​

Η σχολική τάξη αποτελεί μία κοινωνική ομάδα που αποτελείται από τους συνομήλικους μαθητές και από τους εκπαιδευτικούς της, η οποία δραστηριοποιείται με σκοπό την ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών. Για να επιτευχθούν οι ευρύτεροι σκοποί αλλά και οι εξειδικευμένοι στόχοι της εκπαιδευτική διαδικασίας, αυτή πρέπει να αναπτύσσεται μέσα σε ένα θετικό περιβάλλον εργασίας, διδασκαλίας και μάθησης. Αυτό σημαίνει ένα σχολείο που γίνεται όλο και πιο πολύ ένας χώρος καινοτομίας, με πολυθεματική και διαθεματική μάθηση όπου οι μαθητές παρακινούνται και έχουν την ελευθερία να πειραματίζονται και να αποτυγχάνουν, να μαθαίνουν μέσα από την ερευνητική δραστηριότητα.

Για την οικοδόμηση ενός τέτοιου σχολείου, η συνεργασία της μαθητικής κοινότητας είναι πιο σημαντική από ποτέ άλλοτε. Οι μαθητές, ως συμμέτοχοι της σχολικής κοινότητας, καλούνται να αναλάβουν ενεργό και υπεύθυνο ρόλο στη δημιουργία του κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και την καλή λειτουργία του σχολείου.

Συνέπεια, αυτοδέσμευση, υπευθυνότητα, συνεργατικότητα, ερευνητικό και κριτικό πνεύμα, σεβασμός για τον συνάνθρωπο και το περιβάλλον είναι τα χαρακτηριστικά που θα αναπτύξει ο νέος άνθρωπος μέσα από τη σχολική του εμπειρία για να δημιουργήσει ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον όπου θα έχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιβιώνει στην ανταγωνιστική κοινωνία, αλλά παράλληλα θα έχει και τις κοινωνικές δεξιότητες που χρειάζονται, για να αναγνωρίζει τα δικαιώματα των άλλων, και να μπορεί να ζει ανάμεσά τους με αμοιβαίο σεβασμό, με αλληλεγγύη και ειρήνη.

Το 15μελές Μαθητικό Συμβούλιο

Tο 15μελές Συμβούλιο των μαθητών του 1ου Γενικού Λυκείου Ναυπλίου, ύστερα από τις εκλογές για την ανάδειξή του, που έγιναν στις 4/10/2019, συγκροτήθηκε σε σώμα κατά τη συνεδρίαση της 8ης Οκτωβρίου 2019 και η σύνθεσή του έχει ως εξής:

Πρόεδρος
Ιωάννης Δρούζας

Αντιπρόεδρος
Παναγιώτης Χριστόπουλος

Γραμματέας
Δήμητρα Παπαδάκη

Τακτικά μέλη
Κωνσταντίνος Τσίρος
Ιωάννης Δημητράκης
Βασίλης Κολιατσόπουλος
Ιωάννης Κωστόπουλος
Γεώργιος Κογιαντής
Μαριαλένα Νικολουζάκη
Κριστιάν Θωμάι
Νίκος Τσίρος
Άγγελος Τσεμπεράς
Χρήστος Γεωργιδάκης
Δημήτριος Καλτσής
Δημήτριος Τόσκας

Αναπληρωματικά μέλη
Δήμητρα Γιαννοπούλου
Μαρία Μίχου
Παναγιώτης Λεβεντογιάννης
Βασίλειος Μαλεβίτης
Άγγελος Σταυρόπουλος